Ženy na neveru reagujú agresívnejšie

Len vo výnimočných prípadoch sa stáva, že by jeden zo životných partnerov pristihol záletného druha doslova in flagranti a bol priamym svedkom jeho nevery. V takej chvíli mu nie je rozhodne do spevu.


Bokovky, hoci sú vydávané za úplne nezáväzné

Sa nepáči žiadnemu podvedenému. Bez rozdielu pohlavia. Ovšem ako zistili psychológovia z göttingenské univerzity na základe výpovedí 3334 zástupcov oboch pohlaví, ženy reagujú na zistenú (i domnelú) neveru podstatne agresívnejšie než muži, ktorí sa ocitli v rovnakej situácii. Spaľujúce nenávisť k záletník cíti 68 percent dievčat a pani, u paroháč ju zdieľa 47 percent respondentov. V neztenčené miere vydrží hnev v prvom polroku po odhalení milostnej aféry 23 percentám žien a 12 percentám mužov. Štyridsať percent príslušníčok nežnejšieho pohlavia vymýšľa vhodné spôsoby, ako potrestať neverníka za to, čo spáchal. Obdobné praktiky uplatňuje 22 percent podvedených "pánov tvorstva". Podľa autorov štúdie hrá v rozdielnej miere agresivity dôležitú úlohu skutočnosť, že muži zrejme majú viac skúseností s násilníckym správaním, s ktorým prichádzajú častejšie do styku než ich partnerky. (Plus)

Ženy na neveru reagujú agresívnejšie


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky